Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Canal de Twitter del Vapor Llonch Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

Acceleration Lab del Vallès

QUÈ ÉS

És un programa de suport, acompanyament i formació adreçat a accelerar projectes emprenedors del sector tecnològic amb seu al territori. El programa inclourà una part de capacitació, es treballarà en la definició i validació del model de negoci i en les habilitats emprenedores, com també s’inclouran sessions d’assessorament individuals i tallers/ workshops a càrrec d’experts especialitzats que assessoraran a les startups participants en aquells àmbits empresarials que necessitin, i d’altres activitats per fomentar el networking entre els participants i d’altres empreses i agents socioeconòmics. Aquest Programa tindria un cost de 3.000 euros aproximat per startups, però està subvencionat al 100%.

OBJECTIU

 • Validar el model de negoci d’empreses amb base tecnològica al territori.
 • Augmentar possibilitats d'èxit i el ritme de creixement de les empreses.
 • Millorar capacitats i habilitats emprenedores.
 • Transferir coneixement al mercat i a la societat.

A QUI S'ADREÇA

A projectes emprenedors amb base tecnològica  (constituïts com a empresa amb menys de 3 anys d’antiguitat) que es trobin en les fases inicials del seu desenvolupament de negoci.Es valoraran aspectes com:

 • Que les startup presentades tinguin seu al territori. El retorn i l’impacte que pugui generar en l’entorn local i el territori.
 • La composició de equip, la definició del projecte, la presentació i desenvolupament d’un Pla d’empresa validat, l’experiència prèvia, els possibles recursos econòmics de finançament per poder engegar el projecte, les possibles col·laboracions dutes a terme amb el món universitari o científic.
 • L’aportació d’innovació, competitivitat i valor afegit del projecte presentat, amb criteris de sostenibilitat i economia verda.
 • La previsió de generació de llocs de treball.
 • La motivació, implicació i compromís per participar en el programa.

BENEFICIS 

 • Definir i validar el model de negoci, a través de professionals experts en aquest àmbit.
 • Accelerar la posada en marxa del projecte i l’accés al mercat.
 • Compartir experiències i sinergies amb d’altres projectes emprenedors, empreses, entitats i agents, així com  els Serveis de Promoció Econòmica dels territoris participants.

ESPAIS

 • Possibilitat per les startups seleccionades de disposar i gaudir d’un espai de coworking gratuït durant 6 mesos als espais d’incubació per a empreses de Sabadell (Centre d’Empreses Industrials de Sabadell – CEI Can Roqueta) i accés a sales reunions, auditori durant 6 mesos, 24h/dia.
 • Possibilitat de disposar d’un pack de 100 hores al Centre de Negocis Nodus Barberà + domiciliació encàrrecs durant l’any 2021

CONTINGUTS

FORMACIÓ

Formació dirigida a la definició del model de negoci, i formació en habilitats adaptada al sector tecnològic. La realització d’aquestes formacions es desenvoluparà amb la col.laboració de la consultora Impento serà de forma grupal, fet que permetrà compartir experiències i crear networking entre les persones participants.  El Programa podria incloure una 1 setmana en format bootcamp d’acord amb les candidatures presentades.A la fi nalització de la formació bootcamp una comissió qualificadora tècnica estudiarà les candidatures admeses i es farà una preselecció de les startups que participaran de la totalitat de la formació relativa al Programa, d’acord amb els següents criteris de valoració:

 • Viabilitat tècnica, comercial i econòmic-financera del projecte
 • Grau d’innovació tecnològica
 • Compromís i implicació de les persones promotores dels projectes
 • Potencialitat de creació d’ocupació  i qualitat d’aquesta ocupació.
 • Capacitat i experiència de les persones promotores dels projectes
 • Escalabilitat
 • Aplicació de criteris de responsabilitat social de manera integral
 • Aplicació de criteris de foment de la  sostenibilitat i l’economia verda.
TALLERS/WORKSHOPS

Participació en la realització de mínim 3 Tallers/Workshops sobre diferents temàtiques. Dinàmiques de treball pràctic i enfocades a objectius.

TUTORIES
 • Tutories individuals i adaptades als projectes emprenedors: 20 hores d’assessorament individualitzat per projecte, per facilitar l’acompanyament i el suport en les millores a desenvolupar del model de negoci del projecte emprenedor durant tot el Programa.
 • Acompanyament i suport per part de l’equip tècnic dels serveis de Promoció Econòmica d’ambdós municipis al llarg del Programa, per la millora del projecte emprenedor.
SESSIONS DE NETWORKING
 • Sessió amb empresaris: Trobada amb empresaris/es amb experiència i coneixements del món empresarial del territori en diferents sectors d’activitats, per tal de donar visibilitat a les startups i ajudar-los així a ampliar la seva xarxa de contactes de valor i promoure el seu apropament al món empresarial.
 • Sessió de cloenda o Demoday: Sessió compartida de presentació de les startups participants amb el personal tècnic i consultors/es responsables de la formació i assessoraments, com a cloenda del programa d´Acceleració.

INSCRIPCIÓ

Per presentar la sol·licitud al Programa Acceleration Lab del Vallès cal enviar un correu a: sbdempresa@ajsabadell.cat adjuntant la següent documentació:

 • Fitxa inscripció. DESCARREGA AQUÍ
 • Model 036/037 (presentat a l’Agència Tributària) i/o alta en el Impost d’Activitats Econòmiques (IAE)
 • Opció de presentar vídeo de presentació del projecte (màxim 1 minut, explicant les motivacions a participar del Programa, en format -mpg).

TERMINI DE SOL·LICITUD

Ampliat termini: fins 10 de febrer de 2021

DATES DE L’ACTIVITAT

Febrer-juny 2021.

MÉS INFORMACIÓ

Per a més informació www.sabadellempresa.cat, www.nodusbarbera.cat