&


Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Canal de Twitter del Vapor Llonch Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

Exempcions i bonificacions de la Taxa de Residus

Consultar els meus tràmits ara...             


Objecte: L'Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis relatius a la prevenció i a la gestió dels residus municipals i assimilats (Taxa de Residus) estableix diverses exempcions i bonificacions que poden gaudir els subjectes passius. Alguns dels beneficis fiscals es reconeixeran d'ofici per la pròpia administració, i d'altres tenen caràcter pregat i es concediran, en el cas de que es compleixin els requisits, a instància de part. El conjunt de bonificacions aplicables a un mateix subjecte passiu no podrà superar el 90% de la quota tributària.


Documentació necessària:

- Sol·licitud específica en alguns casos, generalment per empreses, que es pot trobar a les oficines d'Atenció Ciutadana

- DNI Fotocòpia + original.
- Documents acreditatius segons la situació:
(fotocòpies + original)

Persones interessades:

Titulars de la taxa o qualsevol persona autoritzada presentant DNI original, més autorització i fotocòpia del DNI de l'interessat.

Data de sol·licitud: 2020: De l’1 de gener fins el 2 d'octubre


Temps de resposta: Màxim 2 mesos


Documents relacionats:


Canals:

Correu: Presencial:

Observacions: ORDENANÇA FISCAL 3.6

TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS I ASSIMILATS A AQUESTS


Servei gestor del tràmit: Gestió Tributària: IAE, Vehicles, Guals, Residus