&


Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Canal de Twitter del Vapor Llonch Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

Notícies

Subvencions al cooperativisme i a l'economia social i solidària

El Departament d'Empresa i Treball publica la convocatòria per concedir subvencions a la Xarxa d'ateneus cooperatius, projectes singulars i projectes transversals de suport a l'economia social i solidària.

Els ajuts han de servir per a la promoció, la difusió i el foment de projectes d'economia social i cooperativa en l'exercici 2021.

Els projectes a subvencionar estan dividits en 4 línies:

  • Línia 1. Xarxa d'ateneus cooperatius.
  • Línia 2. Projectes singulars de promoció de l'economia social i solidària, creació de cooperatives i projectes d'intercooperació.
  • Línia 3. Projectes de suport a l'economia social i solidària i el cooperativisme.
  • Línia 4. Coordinació, promoció i difusió de projectes d'economia social i cooperativa.

BENEFICIARIS

Poden ser beneficiàries d'aquestes subvencions les entitats que preveuen la base 8 de l'annex 2; la base 3 de l'annex 3; la base 3 de l'annex 4, i la base 3 de l'annex 5 de l'Ordre EMT/167/2021, de 2 d'agost.

REQUISITS

Els que s’estableixen a la base 3 de l'Ordre EMT/167/2021, de 2 d'agost.

QUANTIA

La quantia màxima per a cadascuna de les línies i els projectes per subvencionar és la següent:

Línia 1. Xarxa d'ateneus cooperatius.

L'import per subvencionar cada projecte d'ateneu cooperatiu és de 240.000,00 euros, excepte a Barcelona ciutat, on l'import màxim per subvencionar per projecte és de 320.000,00 euros. La subvenció, en qualsevol cas, pot cobrir fins al 100% del cost total de tot el projecte.

L'import a subvencionar per a cada cercle cooperatiu és de 68.740,00 euros i, en qualsevol cas, pot cobrir fins al 100% del cost total de tot el projecte.

Per al conjunt de la Xarxa d'ateneus cooperatius i per millorar i adequar els objectius dels projectes només se subvencionarà, en el cas del Vallès Occidental, un màxim d'un ateneu cooperatiu i fins a dos cercles cooperatius.

Línia 2. Projectes singulars de promoció de l'economia social i solidària, creació de cooperatives i projectes d'intercooperació, (eix E).

L'import per subvencionar els projectes d'aquesta línia és de 70.000,00 euros, que pot cobrir fins al 100% del cost total dels projectes.

Línia 3. Projectes de suport a l'economia social i solidària i el cooperativisme.

L'import màxim per subvencionar els projectes d'aquesta línia, que pot cobrir fins al 100% del cost total dels projectes, és d'1.485.700,00 euros, distribuïts en els programes següents:

  • Programa 1: 276.680,00 euros.
  • Programa 2: 433.050,00 euros.
  • Programa 3: 606.000,00 euros.
  • Programa 4: 169.970,00 euros.

Línia 4. Coordinació, promoció i difusió de projectes d'economia social i cooperativa.

L'import per subvencionar els projectes d'aquesta línia és de 135.000,00 euros que pot cobrir fins al 100% del cost total dels projectes.

SOL·LICITUD

Les sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades al Canal Empresa.

El termini de presentació de sol·licituds anirà de l'11 al 25 de novembre de 2021.

BASES

RESOLUCIÓ EMT/3327/2021, de 5 de novembre.