&


Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Canal de Twitter del Vapor Llonch Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

Notícies

Subvencions per compensar les pèrdues de les sales d'exhibició cinematogràfica (4a conv.)

L'Institut Català de les Empreses Culturals publica la 4a convocatòria de les subvencions per compensar les pèrdues de les sales d'exhibició cinematogràfica de Catalunya provocades pel tancament forçós derivat de la crisi sanitària.

RESUM

S’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per compensar les pèrdues de les sales d'exhibició cinematogràfica de Catalunya pel seu tancament forçós a causa de les mesures establertes amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

BENEFICIARIS

El període subvencionable és del 26 d'abril al 4 de maig del 2020 per a les empreses, tant si són persones físiques com jurídiques, i les entitats, públiques o privades, que gestionin una sala d'exhibició cinematogràfica a Catalunya i que estiguin inscrites al Registre d'empreses audiovisuals de Catalunya o al Registre administratiu d'empreses cinematogràfiques i audiovisuals, que gestiona l'Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals, en la secció d'exhibició cinematogràfica o audiovisual.

QUANTIA

La dotació màxima de les subvencions que preveu aquesta convocatòria és de 2.000.000,00 d'euros, dels quals 1.200.000,00 es financen amb càrrec a la partida 470.0001; 400.000,00, amb càrrec a la partida 460.0001, i 400.000,00, amb càrrec a la partida 482.0001, del pressupost de l'Institut Català de les Empreses Culturals prorrogat per a l'any 2021.

SOL·LICITUD

Les sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades al Canal Empresa.

El període per presentar les sol·licituds és de l'11 al 22 de novembre del 2021, tots dos inclosos.

BASES

RESOLUCIÓ CLT/3287/2021, de 2 de novembre