&


Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Canal de Twitter del Vapor Llonch Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

Notícies

Subvenció per compensar pèrdues per la devolució d'entrades en concerts i festivals

L'Institut Català de les Empreses Culturals publica subvencions per compensar les pèrdues per la devolució d'entrades en concerts i festivals de música, festivals i mostres audiovisuals i centres d'exhibició d'art digital per la Covid-19. 

RESUM

Subvencions per contribuir econòmicament a compensar la reducció d'ingressos causada per la devolució del preu de les entrades corresponents a concerts i festivals de música, projeccions en festivals i mostres audiovisuals, i sessions en centres d'exhibició d'art digital de pagament, fets en espais i equipaments culturals del territori de Catalunya. El període per dur a terme les activitats que donen lloc a les entrades retornades és del 9 al 25 d’abril de 2021, tots dos inclosos.

REQUISITS

a) Les activitats subvencionades s'han d'haver fet en espais o equipaments culturals localitzats en el territori de Catalunya.

b) El reembossament del preu de les entrades s'ha de produir perquè l'adquirent de l'entrada no es podia desplaçar a l'espai o equipament cultural per la limitació de la mobilitat a causa del confinament comarcal per l'aplicació de les mesures especials de les autoritats sanitàries per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19.

c) Les activitats s'han d'haver fet durant el període que determini la convocatòria corresponent.

d) No són subvencionables les activitats que, tot i que s'hagi produït el reembossament del preu de les entrades, en el moment de dur-se a terme hagin venut el 100% de l'aforament disponible.

e) Les persones sol·licitants només poden presentar una sol·licitud en una mateixa convocatòria per a la totalitat de les activitats afectades pel reemborsament del preu de les entrades.

f) La persona sol·licitant manté les condicions de treball pertinents del personal laboral, d'acord amb la normativa laboral i social aplicable.

g) No s'ha d'haver tramitat cap expedient de regulació d'ocupació (ERO) des del moment d'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

h) La persona sol·licitant s'ha de comprometre a mantenir-se en l'exercici de l'activitat de l'empresa o entitat a 31 de desembre del 2021

QUANTIA

La quantia màxima de la subvenció per a cada sol·licitud de subvenció relativa a una mateixa activitat és de 10.000,00 euros.

No s'admeten les sol·licituds de subvenció per a la totalitat de les activitats de la persona sol·licitant d'un import inferior a 2.000,00 euros ni inferior a 100 euros per a cada activitat. Així mateix, s'han de denegar les subvencions que, un cop valorades, només puguin obtenir un import inferior a 2.000,00 euros per al conjunt d'activitats del sol·licitant o 100 euros per a una activitat.

SOL·LICITUD 

Del 13 al 27 de juliol del 2021, tots dos inclosos.

BASES

RESOLUCIÓ CLT/2080/2021, d'1 de juliol, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per compensar la devolució del preu de les entrades, a causa d'un confinament comarcal, de concerts i festivals de música, de festivals i mostres audiovisuals, i també de centres d'exhibició d'art digital (ref. BDNS 573431).