&


Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Canal de Twitter del Vapor Llonch Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

Notícies

Subvencions per compensar les pèrdues derivades de la cancel·lació d'espectacles

L'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural publica noves subvencions per compensar les pèrdues per cancel·lació d'espectacles d'arts escèniques i concerts durant l'estat d'alarma decretat Covid-19.

Són subvencions per contribuir econòmicament a compensar les persones, societats i entitats que realitzen espectacles d'arts escèniques (teatre, dansa i circ) o concerts o treballs tècnics per la cancel·lació d'aquestes actuacions per decisió de les entitats organitzadores o programadores durant el període de vigència de l'estat d'alarma decretat amb motiu de la COVID-19.

REQUISITS

Les persones sol·licitants han de complir, a més dels requisits i les condicions que estableix la base general 4, els següents:

a) Haver estat contractades o tenir compromisos directament amb les entitats organitzadores o programadores per fer espectacles i concerts de caràcter professional, o treballs tècnics d'aquests espectacles o concerts, en qualsevol espai escènic o musical públic o privat de Catalunya, que siguin de pagament; o propostes artístiques que s'hagin concebut per fer-se al carrer i que es preveien dur a terme a Catalunya, així com acreditar-ho degudament.

b) Les activitats que donen dret a la subvenció han d'haver estat cancel·lades per l'entitat organitzadora o programadora de l'espectacle o concert.

c) Els espectacles o concerts cancel·lats s'han d'haver previst fer durant el període que determini la convocatòria de subvencions corresponent.

d) Cada sol·licitant pot presentar tantes sol·licituds com vulgui, tot i que es recomana que s'agrupin en una única sol·licitud les funcions, representacions o concerts d'un mateix mes natural.

f) En els supòsits de companyies, orquestres, grups o tècnics que es remunerin en funció d'un caixet o d'un percentatge de taquilla, es condiciona la subvenció al fet que la societat o entitat beneficiària de la subvenció compensi cada membre del grup o tècnic en la part que correspon.

QUANTIA

Si la remuneració es fixa en un percentatge de taquilla, la subvenció és del 40% de l'import resultant d'aplicar als ingressos per taquilla previstos pel sol·licitant el percentatge acordat amb l'entitat contractant. L'import dels ingressos per taquilla que serveix de base per al càlcul no pot ser superior al 66% de l'aforament multiplicat per un preu mitjà de 15 euros per entrada, o de 4 euros per entrada en el cas d'espectacles o concerts en horari escolar.

En tots els casos de caixets o ingressos per taquilla, la subvenció mínima és de 500 euros per funció, representació o concert, independentment del resultat de l'import de la subvenció d'acord amb els criteris anteriors. La subvenció màxima és de 8.000 euros per cada representació, funció o concert.

En el cas dels treballs tècnics que no estan remunerats en el caixet de l'espectacle o concert o amb un percentatge de taquilla o concert, la quantia de la subvenció és el 40% dels honoraris pactats per a cada espectacle o concert.

TERMINI

Del 8 al 22 de juny de 2021 (ambdós inclosos).

SOL·LICITUD

BASES: RESOLUCIÓ CLT/1744/2021

+INFO