&


Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Canal de Twitter del Vapor Llonch Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

Notícies

Subvencions per compensar les pèrdues de les sales d'exhibició cinematogràfica (3a conv.)

L'Institut català de les empreses culturals presenta convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per compensar les pèrdues de les sales d'exhibició cinematogràfica pel seu tancament forçós per la COVID-19.

REQUISITS

A més dels que preveu la base general 3, s'han de complir els requisits i les condicions següents:

a) El període subvencionable:

  • Del 15 al 25 d'abril del 2020 per a les empreses, tant si són persones físiques com jurídiques, i les entitats privades que gestionin una sala d'exhibició cinematogràfica a Catalunya i que estiguin inscrites al Registre d'empreses audiovisuals de Catalunya o al Registre administratiu d'empreses cinematogràfiques i audiovisuals que gestiona l'Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals, a la secció d'exhibició cinematogràfica o audiovisual.
  • Del 14 de març al 25 d'abril del 2020 per a les entitats públiques que gestionin una sala d'exhibició cinematogràfica a Catalunya i que estiguin inscrites al Registre d'empreses audiovisuals de Catalunya o al Registre administratiu d'empreses cinematogràfiques i audiovisuals que gestiona l'Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals, a la secció d'exhibició cinematogràfica o audiovisual.

b) No es pot haver tramitat cap expedient de regulació d'ocupació (ERO) des del moment d'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

c) Les sales d'exhibició cinematogràfica objecte de la subvenció han de continuar en l'exercici de la seva activitat en el moment de presentar la sol·licitud.

Aquestes subvencions són compatibles amb qualsevol altra subvenció, ajut o ingrés per a la mateixa finalitat, sempre que la totalitat de subvencions, ajuts i ingressos no superi l'import de les pèrdues de rendiment de taquilla que es compensen.

QUANTIA

L'import equivalent al 65% del rendiment de taquilla que hagi facturat més de 3.000,00 euros durant el període de referència que s'estableixi a la convocatòria o al 100% del rendiment de taquilla de la sala d'exhibició cinematogràfica que hagi facturat menys de 3.000,00 euros durant el període de referència que s'estableixi a la convocatòria. En qualsevol cas, la quantia màxima és de 50.000,00 euros per sala.

Es pren com a base de càlcul de la subvenció la recaptació declarada mitjançant els models oficials.

TERMINI

Del 18 de maig a l'1 de juny del 2021, tots dos inclosos.

SOL·LICITUD

BASES: RESOLUCIÓ CLT/1416/2021, de 7 de maig