Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr
Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

 

Notícies

Aprovades noves subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis i la moda per al 2021

El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya publica resolució per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis i de la moda per al 2021.

S'entenen com empreses de serveis aquelles que presten les activitats empresarials que es relacionen a continuació:

 • Tallers mecànics
 • Serveis fotogràfics
 • Copisteries i arts gràfiques
 • Serveis de reparacions
 • Agències de viatges detallistes
 • Tintoreria i bugaderies
 • Perruqueria i salons d'estètica i bellesa
 • Bars i restaurants
 • Serveis de menjar preparat i càtering
 • Serveis de lloguer d’esquís

1. PROGRAMA DE SUPORT A LES ENTITATS REPRESENTATIVES DEL SECTOR DEL COMERÇ

L’objectiu és impulsar accions derivades de la coordinació i tutorització de la implementació dels “Plans d’Actuacions per a la les associacions de Comerç 2021” per tal de multiplicar el seu impacte, alhora que promoure la participació activa de les entitats més representatives en el “Pla de Xoc Post Covid-19” que es desenvolupi des del CCAM per al sector.

Persones beneficiàries

Les entitats del sector del Comerç, sense ànim de lucre, que tinguin representativitat a tot el territori de Catalunya, a una província o, en el cas de la ciutat de Barcelona, que tinguin associats almenys 15 eixos comercials que disposin d’un Pla d’Actuació anual, com a mínim dels últims 3 anys.

Quantia de la subvenció

Fins el 80% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 10.000 euros per despeses de gestió i d’estructura i un màxim total (incloent les despeses de gestió i estructura) de 40.000 euros.

2. PROGRAMA DE SUPORT A LA XARXA ASSOCIATIVA DE COMERÇ, ARTESANIA I MODA

Donar impuls al Programa de suport a les associacions definit en el marc de l’Agenda de Comerç 20/21, dins de l’àmbit de Territori i Persones.

Persones beneficiàries

 • Les entitats del sector del comerç, el serveis, l’artesania i la moda:
 • Entitats territorials sense ànim de lucre.
 • Gremis i entitats sectorials sense ànim de lucre.
 • Empreses agrupades (cooperatives o centrals de compres).
 • Les associacions de Mercats Municipals sedentaris i no sedentaris.
 • S’exclouen les fundacions i els col·legis professionals.

Quantia de la subvenció

En el cas de les entitats territorials, les associacions de mercats sedentaris i no sedentaris; els gremis i entitats sectorials d’àmbit nacional o d’àmbit municipal en el cas de la ciutat de Barcelona, fins el 80% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 10.000 euros per despeses de gestió i estructura, i un màxim total. (incloent les despeses de gestió i estructura) de 26.000 euros.

En el cas dels gremis i entitats sectorials d’àmbit comarcal o municipal (excloent Barcelona) fins el 80% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 5.000 euros per despeses de gestió i estructura, i un màxim total (incloent les despeses de gestió i estructura) de 12.000 euros.

En el cas d’empreses agrupades (cooperatives o centrals de compra), fins el 80% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 4.000 euros per despeses de gestió i estructura, i un màxim total (incloent les despeses de gestió i estructura) de 8.000 euros.

3. PROGRAMA DE SUPORT EN EL PROCÉS DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL DE LES EMPRESES

Potenciar el coneixement i la incorporació de noves tecnologies digitals per augmentar la competitivitat i la sostenibilitat de les empreses de comerç i dels serveis, i les parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

Persones beneficiàries

Els professionals autònoms que estiguin donats d'alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), empreses de comerç, de serveis i parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris. S’exclouen, les fundacions, les entitats territorials sense ànim de lucre i els gremis i entitats sectorials.

Quantia de la subvenció

Fins al 70% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000 euros

4. PROGRAMA DE SUPORT PER A L'OBERTURA DE COMERÇOS I DE SUPORT A LA REFORMA I MILLORA D'ESTABLIMENTS (CONVOCATÒRIA NO OBERTA)

Dinamitzar el comerç mitjançant projectes de recuperació dels locals buits situats a la trama urbana consolidada del municipi, o al casc històric i els seus eixamples.

Persones beneficiàries

Els professionals autònoms que estiguin donats d'alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), empreses titulars d’establiments de comerç i serveis, situats a peu de carrer i de parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris. S’exclouen, les fundacions, les entitats territorials sense ànim de lucre i els gremis i entitats sectorials.

Quantia de la subvenció

Fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000 euros.

5. PROGRAMA DE SUPORT A PROJECTES PER A L'ACTIVACIÓ COMERCIAL A MUNICIPIS AMB ALTA DEPENDÈNCIA TURÍSTICA

Donar suport per promoure accions d’activació comercial a diversos municipis de Catalunya afectats per la crisis sanitària de la COVID‐19, prioritzant els municipis catalans de més de 5.000 habitants i alta dependència de la demanda turística.

Persones beneficiàries

 • Entitats associatives empresarials territorials o sectorials.
 • Ajuntaments i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats, entitats municipals descentralitzades, mancomunitats i consells comarcals.

Quantia de la subvenció

Fins el 100% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 20.000 euros.

6. PROGRAMA DE SUPORT ALS MUNICIPIS EN L'ÀMBIT DEL COMERÇ

7. PROGRAMA DE SUPORT PER A LA CREACIÓ I DEFINICIÓ DE LES ÀREES DE PROMOCIÓ ECONÒMIQUES URBANES (APEUS)

8. PROGRAMA PER A LA REACTIVACIÓ I TRANSFORMACIÓ DE LA MODA CATALANA

Reactivar el sector de la moda donant suport a la fabricació i comercialització dels productes de moda catalans.

Persones beneficiàries

Els professionals autònoms que estiguin donats d'alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), i empreses de disseny de moda i empreses tèxtils que es dediquin en exclusiva a la fabricació de productes per al sector de la moda i que hagin endegat o endeguin accions durant el 2021 per a créixer i abordar els reptes de futur immediat en el nou entorn de mercat, amb projectes que incloguin la transformació digital, la sostenibilitat o la internacionalització de la marca i/o que estiguin en fase de reactivació de la seva marca i/o projecte empresarial. No podran ser beneficiaris importadors i distribuïdors. Només podrà ser beneficiari una persona física o jurídica per a cada marca comercial.

Quantia de la subvenció

Fins el 100 % de les despeses subvencionables. La màxima quantia que es podrà atorgar per beneficiari serà de 3.000 euros.

Termini particulars

Des del 17 de juny fins al 15 de juliol de 2021.

 

SOL·LICITUD

Del 17 de juny fins al 22 de juliol de 2021. 

BASES

DOGC Núm. 8404