Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr
Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

 

Notícies

Fraccionament per a contribuents afectats per ERTO el 2020 de cara a la campanya de Renda

L'Agència Estatal d'Administració Tributària publica les bases per al fraccionament extraordinari per al pagament del deute tributari derivat de la declaració de l'IPRF per a beneficiaris durant l'any 2020 de prestacions vinculades a ERTO. 

A causa de les circumstàncies adverses de la pandèmia de la COVID-19 en el compliment de les obligacions tributàries dels ciutadans, l’Ordre HAC/320/2021, de 6 d'abril, estableix el fraccionament extraordinari per al pagament del deute tributari derivat de la declaració de la Renda de l'any 2020.

El fraccionament s'efectuarà en sis fraccionaments, amb venciment els dies 20 de cada mes, sent el primer el dia 20 de juliol de 2021. No es meriten interessos de demora ni serà necessària l'aportació de garantia.

REQUISITS

  • Que el sol·licitant, o qualsevol dels membres de la unitat familiar en cas de tributació conjunta, hagi estat inclòs en un ERTO durant l'any 2020, havent estat perceptor de les corresponents prestacions.
  • Que no excedeixi de 30.000 euros l'import en conjunt que es trobi pendent de pagament per al sol·licitant.
  • La declaració de l’impost s'ha de presentar dins el termini voluntari.

BASES