&


Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Canal de Twitter del Vapor Llonch Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

Notícies

Mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial per COVID-19

El Consell de Ministres ha aprovat un pla amb tres pilars d'11.000 milions d'euros en ajudes a les empreses i als autònoms afectats per les restriccions de la pandèmia COVID-19. 

1)  Línia d'ajudes directes a autònoms i empreses (7.000 milions d’euros)

Per pagar deutes a proveïdors i altres creditors, financers i no financers, així com despeses fixes (lloguers, etc.), sempre que aquests s'hagin produït entre l'1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedeixin de contractes anteriors al 13 de març de 2021.

Els imports i requisits de l’ajuda aniran en funció: d’un costat, els autònoms en règim d'estimació objectiva o mòduls podran optar a una quantitat fixa de 3.000 €; d’altra banda, la resta d'autònoms i empreses podran sol·licitar un rang d'entre 4.000 i 200.000 € a determinar segons la caiguda d’ingressos de 2020 respecte el 2019 (min. 30%), el nombre de treballadors i que pertanyin a determinades activitats (annex al BOE). Consulta-hi el llistat d’activitats classificades (CNAE) que es poden beneficiar de les ajudes.

En queden exclosos aquells qui tinguessin pèrdues declarades en l’exercici de 2019.

Qui percebi aquestes ajudes té l’obligació de mantenir l’activitat fins al 30 de juny de 2022.

2)  Línia per a la reestructuració de deute financer i altres (3.000 milions d’euros)

Perquè l'ICO pugui acompanyar els processos de flexibilització i reestructuració de deute en tres nivells: en un primer pas, flexibilitzant els terminis de pagament, segon, convertint els préstecs amb aval públic en préstecs participatius i, tercer i últim recurs, quitacions.

3)  Mesures de suport públic a la solvència d’empreses (1.000 milions d’euros)

Per reforçar la solvència d'empreses estratègiques gestionat per la SEPI.

Per acabar, cal destacar que s’amplia la moratòria concursal fins al 31 de desembre. 

SOL·LICITUD

Aquests ajuts estatals es canalitzaran a través de les Comunitats Autònomes. Pendent de convocatòria en cada comunitat (finals 2n trimestre 2021).

BASES

BOE RD Llei 5/2021, de 12 de març.