Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr
Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

 

Notícies

Nous ajuts extraordinaris al sector del comerç afectats per la pandèmia COVID-19

Nous ajuts extraordinaris al sector del comerç al detall de productes no essencials en establiments amb una superfície superior a 400 m2 o en establiments o locals comercials que es trobin dins de centres, galeries o recintes comercials, afectats econòmicament per les mesures de salut pública ocasionades per la pandèmia de la COVID-19.

Bases reguladores per a la concessió d'ajuts extraordinaris al sector del comerç al detall de productes no essencials en establiments amb una superfície superior a 400 metres quadrats o en establiments o locals comercials que es trobin dins de centres, galeries o recintes comercials, afectats econòmicament per les mesures de salut publica ocasionades per la pandèmia de la COVID-19.

PERSONES BENEFICIÀRIES

Els autònoms i pimes de comerç al detall de productes no essencials en establiments amb una superfície superior a 400 metres o els autònoms i pimes de comerç al detall de productes no essencials en establiments o locals comercials que es trobin dins de centres, galeries o recintes comercials, i que hagin estat obligats a tancar en base a la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya i la Resolució SLT/67/2021, de 16 de gener, per la qual es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya adoptades per la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

QUANTIA SUBVENCIÓ
  • Establiments de comerç al detall de productes no essencials amb una superfície superior als 400 metres quadrats: Aportació única de 3.750 euros per establiment.
  • Establiments o locals comercials que es trobin dins de centres, galeries o recintes comercials: Aportació única de 3.750 euros per establiment.
PRESENTACIÓ DE SOL·LICTUDS

Les sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya  o a la pàgina web del Departament d'Empresa i Coneixement. El termini de presentació de sol·licituds es determinarà a la convocatòria corresponent.