&


Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Canal de Twitter del Vapor Llonch Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

Notícies

AJUTS: sector del transport públic discrecional de viatgers en autobús per carretera

RESOLUCIÓ TES/3381/2020, de 21 de desembre, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions per a empreses del sector del transport públic discrecional de viatgers en autobús per carretera de Catalunya afectades econòmicament per les conseqüències de la COVID-19

AJUTS

Aportació única per cada empresa de transports per un import de 1.200,00 euros per a cada vehicle de l’empresa destinat a la prestació de serveis de transport discrecional de viatgers en autobús per carretera a l’empara d’una autorització VD, que figuri inscrit al Registre d’empreses i activitats de transport (REAT) a data 1 de desembre de 2020.

A l'efecte d'aquesta Resolució, en el cas d’empreses de transport que també siguin concessionàries de serveis regulars urbans o interurbans de viatgers, no es tindrà en compte el nombre de vehicles que sigui necessari per prestar aquesta activitat, de forma que només seran objecte de subvenció la resta de vehicles de la seva flota.

PERSONES BENEFICIÀRIES

Les persones físiques i jurídiques que siguin titulars d’autoritzacions de transport públic discrecional de viatgers en autobús per carretera VD i estiguin domiciliades a Catalunya, d’acord amb el que consti en la seva inscripció al Registre d’empreses i activitats de transport (REAT).

BASES

Ordre de 17 de desembre de 2020, per la qual s'aproven les bases de la línia de subvencions per a empreses del sector del transport públic discrecional de viatgers en autobús per carretera de Catalunya afectades econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 

TERMINI

Del 23 al 28 de desembre de 2020.

SOL·LICITUD

La sol·licitud s'ha d'emplenar en el formulari normalitzat de la subvenció que es pot descarregar des de l'adreça electrònica següent: http://web.gencat.cat/ca/tramits