Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr
Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

 

Centre d'Empreses Industrials de Can Roqueta

ESPAI PER A EMPRESES INDUSTRIALS I DE SERVEIS

Ubicat a la zona de Can Roqueta ocupa una parcel·la de més de 12.600 m2 delimitada pels carrers de Ca n’Alzina i Can Fadó, avinguda Can Bordoll i avinguda Can Roqueta. Aquest espai té la voluntat de dinamitzar les empreses del polígon de Can Roqueta i contribuir a la implantació de petites empreses de nova creació, empreses en procés de consolidació i empreses consolidades durant un període determinat de temps amb l’opció de rebre assistència i assessorament tècnic. El centre  també està preparat per acollir projectes d’incubació, que es trobin en fase d’idea, sense estar creada l’empresa. És important destacar el nombre d’esdeveniments organitzats pel centre: jornades, fòrums d’emprenedoria i d’innovació, conferències, formació, accions de networking, dirigits tant a les empreses allotjades al centre, com a la resta d’empreses del territori. Per tant, el valor afegit d’aquest espai són els serveis d’acompanyament a les empreses que vulguin instal·lar-s'hi, però també actua com a centre integral de serveis per a la resta del territori.

LLOGUER NAUS INDUSTRIALS

 • Naus de dues plantes entre 250 i 270m2 de planta amb 50m2 d'altell
 • (Naus estan dotades de presa de llum i aigua)

LLOGUER DESPATXOS

 • Oficines des de 10m2 fins a 100m2
 • Sales de coworking per a 4 o 6 empreses entre 25-50m2
 • Sales d’incubació per a 3 o 6 projectes entre 25-50m2

LLOGUER SALES I ESPAIS POLIVALENTS

 • Auditori 155m2
 • Sales de reunions entre 18-26m2
 • Sales de formació entre 50-70m2
 • Sales polivalents (videoconferències...): 2 sales de 85 i 155m2
 • Espai d’exposicions/showroom d’empreses de 96m2

SERVEIS COMPLEMENTARIS PER A EMPRESES RESIDENTS

 • Assessorament: pla d’empresa, econòmic i financer, gestió empresarial, etc.
 • Formació
 • Informació sobre ajuts i finançament
 • Accions de networking, projectes de col·laboració i cooperació
 • Sistema de videoconferència
 • Recepció de correspondència
 • Bossa d’hores gratuïtes per a ús de sales i espais polivalent
 • Domiciliació comercial
 • Reprografia
 • Neteja

APARCAMENT

 • Lloguer plaça de pàrquing

CONDICIONS

Els contractes d’arrendament es fixaran per termini d’ un any, amb pròrrogues de fins a 6 anys en el cas de les naus industrials i de 5 anys en el cas dels despatxos , amb possible ampliació posterior, fins a un màxim de 8 anys. Els contractes d’arrendament dels espais d’incubació tindran un termini màxim de 2 anys.

PROCEDIMENT D'ACCÉS

 • Presentar sol·licitud d’accés mitjançant INSTÀNCIA telemàtica  (indicar modalitat en la que es desitja accedir al centre)
 • Adjuntar Pla d’empresa
 • Adjuntar DNI o NIF de l’empresa

CONTACTE

CENTRE D'EMPRESES INDUSTRIALS DE CAN ROQUETA

CENTRE DE PROMOCIÓ EMPRESARIAL

LLOGUER D'AUDITORI I SALES ALS CENTRES D'EMPRESES

 

VISITA VIRTUAL 360º

BENEFICIS

RESIDIR A SABADELL

EMPRESES ALLOTJADES