&

Recursos per a la internacionalització

 
 
Ajuts i subvencions
 
Ajuts i subvencions a la innovació de diferents institucions públiques per empreses:

Ens de suport a la internacionalització

 • Cambra de Comerç de Sabadell. Accés als principals documents per l’exportació, formació en internacionalització.
 • ANELLA: El portal de la competitivitat de la Generalitat de Catalunya. Enllaç a fitxes de països, indicadors d'atractivitat i més
 • Pla Camera de las exportaciones: Estudis de mercat de les Cambres de Comerç espanyoles. Informació econòmica dels països, accés als principals documents de l'exportació
 • ICEX
 • EXPORT. Estudis de mercat de diferents països del govern d’Estats Units
 • DUANES. Informació sobre estadístiques d’exportació i importació de les Cambres de Comerç espanyoles
 • DUANES ESPANYOLES
 • UNCTAD. Informació sobre estadístiques d’exportació i importació d’UNCTAD
 • UN. Informació sobre estadístiques d’exportació i importació de UN
 • ARANZELS. Pàgina de la UE per consultar els aranzels d’un producte segons TARIC
 • DIRECTORI EMPRESES EXPORTADORES
 • DIRECTORI EMPRESES EXPORTADORES