&

IDEA DE NEGOCI

 

Ubicat a la zona de Can Roqueta ocupa una parcel·la de més de 12.600 m2 delimitada pels carrers de Ca n’Alzina i Can Fadó, avinguda Can Bordoll i avinguda Can Roqueta. 

Aquest nou espai té la voluntat de dinamitzar les empreses del polígon de Can Roqueta i contribuir a la implantació de petites empreses de nova creació, empreses en procés de consolidació i empreses consolidades durant un període determinat de temps amb l’opció de rebre assistència i assessorament tècnic. Per tant, el valor afegit d’aquest espai seran els serveis d’acompanyament a les empreses que vulguin instal·lar-se, però també actuarà com a centre integral de serveis per a la resta del territori.


SERVEIS

Lloguer de 15 naus industrials

Espais industrials de dues plantes entre 250 i 270m2 de planta amb 50m2 d´altell per desenvolupar una activitat industrial

- Servei de manteniment i neteja de l´edifici (zones comuns)
- Lloguer d´espais complementaris (sales reunions, formació...)condicions
  preferents
- Servei de recepció (visites, trucades i recepció de paqueteria
  i correspondència)
- Serveis de comunicacions: telèfon i internet (wifi)
- Dotacions a les naus de presa de llum i aigua

Lloguer de 4 espais d´incubació

Espais entre 25-50m2 per a projectes universitaris o projectes de recerca com a pas previ a la creació d´una empresa

- Servei: llum, calefacció i aire condicionat
- Servei de manteniment i neteja de l´edifici (zones comuns)
- Sistema de seguretat amb accés individualitzat a cada despatx
- Serveis de comunicacions: telèfon i internet (wifi)
- Lloguer d´espais complementaris (sales reunions, formació...)
  en condicions preferents
- Servei de recepció (visites, trucades i recepció de paqueteria i
  correspondència)

Lloguer d´espais complementaris

- Sales de reunions entre 18-26m2
- Sales de formació entre 50-85m2
- Sales polivalents (videoconferències, ...) 2 sales de 85 i 155m2
- Espai d’exposicions/showroom d’empreses
- Formació empresarial
- Assessorament a la consolidació empresarial

Altres serveis

- Lloguer plaça de pàrquing
- Domiciliació comercial de l´activitat


CONDICIONS

Els contractes d´arrendament de les naus industrials es fixaran per termini d´entre un any i cinc d´entrada en funció del tipus d´indústria i la inversió que hagin d´as-
sumir per ubicar-se a l´espai. 
Els contractes d´arrendament de l´espai d´incubació es fixaran per termini d´un any, a la fi del qual, es prorrogarà tàcitament.


PROCEDIMENT D´ACCÉS

Presentar sol.licitud d´accés mitjançant instància, indicant la modalitat en la que es desitja accedir a:

Oficina d´Atenció a l´Empresa i a l´Autònom/a (Ctra. de Barcelona 208 bis - Vapor Llonch)

Documentació a adjuntar:

- Pla d´empresa
- Fotocopia del DNI


CONTACTE

Telèfon: 93 745 31 61
Correu electrònic: sbdempresa@ajsabadell.cat

 

 

  Imagen 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 3Imagen 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 6