&

Projectes innovadors per a ciutats mitjanes

ESIMeC

(Economic Strategies and Innovation in Medium size Cities)

 

El Vapor Llonch ha participat en el projecte europeu ESIMeC (Economic Strategies and Innovation in Medium size Cities), una xarxa en el marc del programa URBACT de la Unió Europea que busca acostar la formació dels treballadors/es a la realitat econòmica del territori.

Els principals socis de Sabadell en aquest projecte han estat ciutats de tamany mitjà d’arreu d’Europa com són Basingstoke and Deane (Regne Unit), Gävle (Suècia), Bistrita (Romania) i Debrecen (Hongria).

L’Ajuntament de Sabadell, a través del Vapor Llonch, forma part d’ESIMeC des de l’any 2010. Des de llavors, el Vapor Llonch ha treballat juntament amb les principals entitats locals de la ciutat en el disseny d’estratègies innovadores que tinguin com a actor principal el demandant d’ocupació (l’empresa) i que per tant permetin saber quins són els perfils professionals més demandats per les empreses del territori.

Com a resultat final s’ha dissenyat un Pla d’Acció Local per millorar la competitivitat del teixit productiu de la ciutat mitjançant una major integració dels serveis municipals de suport empresarial i incloent l’adequació de la formació del treballador/es com a aspecte clau..

Les accions que s’han dut a termehan quedat emmarcades en 3 objectius específics que s’espera que contribueixin a augmentar la competitivitat del territori:

1)    En primer lloc fer els serveis de suport empresarial més visibles i accessibles. En aquest sentit s’ha treballat en l’aglutinament i simplificació dels serveis municipals que s’ofereixen a les empreses en un únic portal web com és el portal “Sabadell Empresa”. El projecte ha servit per integrar processos interdepartamentals i per adequar el portal a les necessitats reals del teixit productiu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)    En segon terme involucrar a l'empresa en el disseny d'accions formatives per treballadors. En aquest sentit s’ha estat treballant en una experiència pilot anomenada “Consell dels RH del clúster de la salut” un fòrum de debat en que s’han unit centres educatius i empreses del món sociosanitari per tal d’acostar el món laboral i educatiu.

 

3)    Finalment reforçar el foment de l'esperit emprenedor en l'educació a través del programa específic que es dur a terme des del Vapor llonch. Una de les accions més destacades ha estat la jornada de foment de l’emprenedoria als centres educatius del 17 de març de 2015 a la Fira de Sabadell en que varen participar més de 260 alumnes.