&

Manuel Abad

 
Promou la participació de les empreses en la formació professional dual i en les iniciatives socials d’inserció laboral.  
Ajuda a trobar, en el mateix cor del negoci, les oportunitats socials lligades a la formació de les persones i a la cooperació entre empreses, tot superant els paradigmes limitadors de la competència.  

DADES DE CONTACTE: