&


Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Canal de Twitter del Vapor Llonch Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

Notícies

Novetats en les convocatòries d’ajuts i subvencions COVID-19

Novetats en les convocatòries d’ajuts i subvencions per fer front a les conseqüències de la COVID-19. Consulta la realció d'ajuts i el termini de sol·licitud i accedeix a l'enllaç des del que obtenir més informació i realitzar la tamitació corresponent.

AJUT PER A LES PERSONES PROFESSIONALS I TÈCNIQUES DE LES ARTS ESCÈNIQUES, ARTS VISUALS, MÚSICA I AUDIOVISUAL, I D'ALTRES ACTIVITATS CULTURALS

Ajut extraordinari, en forma de prestació econòmica de pagament únic, per un import fix de 750 euros, destinat a les persones professionals i tècniques de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d'altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya de la COVID-19.La quantia de l'ajut, que s'abona en un pagament únic, és de 750 euros.

  • Termini de sol·licituds: des de les 9.00 hores del 27 de novembre fins les 9.00 hores del 4 de desembre de 2020
  • Tramitació: AQUÍ
SUBVENCIONS PER A AUTÒNOMS I EMPRESES DEL SECTOR TURÍSTIC DE CATALUNYA AFECTATS ECONÒMICAMENT PER LES CONSEQÜÈNCIES DE LA COVID-19.

Adreçat a professionals autònomes i les empreses turístiques donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques que desenvolupin activitats en el sector turístic i que estiguin incloses en alguna de les categories següents: A) Guies de turisme de Catalunya habilitats. B) Titulars d'establiments d'allotjament turístic: establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural. C) Agències de viatges. D)Establiments i activitats d'interès turístic: persones o empreses que contribueixen a dinamitzar i promoure el turisme i afavoreixen les estades al territori tot enriquint l'experiència dels visitants als quals principalment adrecen les propostes.

  • Termini sol·licituds: des de les 9 del matí del 26 de novembre fins a les 14h del dia 30/12/2020
  • Tramitació: AQUÍ
SUBVENCIONS EN L’ÀMBIT DE LES ACTIVITATS DELS PARCS INFANTILS PRIVATS, L’OCI NOCTURN

Quantia de les subvencions: A) Parcs infantils privats, aportació única de 6.000 euros. b)  Bars musicals, discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacles, sales de festes amb espectacles i concerts d’infància i joventut, discoteques de joventut i karaokes, aportació única de 6.000 euros per a establiments de menys de 10 treballadors, i aportació única de 9.000 euros per a establiments de 10 o més treballadors.

  • Termini de sol·licitud: des de 12:00 hores del 26 de novembre fins a les 14:00 hores del dia 30 de desembre de 2020.
  • Tramitació AQUÍ
AJUTS EXTRAORDINARIS PER A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

Són beneficiaris d’aquest ajut: A) Les entitats privades sense finalitat de lucre registrades en el Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya que gestionen instal·lacions esportives. B) Les empreses que gestionen instal·lacions esportives d'acord amb l'epígraf 967.1 (Instal·lacions esportives) o l'epígraf 967.2 (Escoles i serveis de perfeccionament de l'esport) de l’IAE. L’ajut consisteix en una aportació única per persona sol·licitant, entre 2.000 i 50.000 euros en funció del nombre de metres quadrats de la instal·lació esportiva, si es coberta o descoberta... (consultar convocatòria).

  • Termini sol·licituds: des de les 12:00 hores del 30 de novembre fins a les 23:59 hores del 4 de desembre de 2020.
  • Tramitació: AQUÍ
TRÀMIT D'INSCRIPCIÓ PRÈVIA DELS AJUTS EXTRAORDINARIS PER AL MANTENIMENT DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA ENFRONT DE LA COVID-19 PER A PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES INDIVIDUALS O PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES QUE FORMIN PART D'UNA MICROEMPRESA

Registre previ per accedir als ajuts extraordinaris per als autònoms. L’ordre d’inscripció al registre no determinarà la preferència en l’atorgament de l’ajut.

El formulari d'inscripció prèvia es pot presentar des de les 9.00 hores del 30 de novembre i fins al 7 de desembre de 2020 a les 15.00 hores.

Per a la inscripció prèvia, les persones interessades que compleixin els requisits establerts per aquests ajuts han d'omplir el formulari disponible al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat), i aquest formulari específic és el que s'ha d'utilitzar per presentar la sol·licitud.