&

Notícies

Consorci de Comerç, Artesania i Moda: subvencions al comerç 2020

El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat ha publicat les subvencions al comerç 2020 en les que s’inclou: Programa de suport a la inversió per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments.

Destinataris

Els professionals autònoms i empreses de comerç i serveis, artesania i moda. Parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris. S’entenen com empreses de serveis, les següents activitats:

  • Tallers mecànics
  • Serveis fotogràfics
  • Copisteries i arts gràfiques
  • Serveis de reparacions
  • Tintoreria i bugaderies
  • Perruqueria i salons d’estètica i bellesa
  • Bars i restaurants
  • Serveis de menjar preparat i càtering

Als efectes d'aquestes bases reguladores s'entenen com empreses de comerç aquelles que presten les activitats empresarials de comerç al detall, quedant exclosos expressament els fabricants i majoristes que no realitzen venda al detall. Les persones beneficiàries que sol·licitin la subvenció han de tenir, com a mínim, un establiment operatiu a Catalunya.

 Despeses subvencionables

Seran subvencionades les següents accions realitzades de manera efectiva durant l’any 2020:

  • Les despeses generades per la compra, el lloguer o els tràmits de la concessió administrativa.
  • Les despeses derivades de l'obertura de l'establiment (obres, projectes d'interiorisme, instal·lacions, mobiliari, actuacions d'embelliment d'aparadors, etc.).

Quantia de la subvenció

Es subvencionarà fins el 50% de la despesa documentada de compra-venda del negoci, amb un màxim de 5.000€ sempre i quan la inversió mínima del projecte sigui de 2.000€. Queden excloses aquelles inversions que superin els 60.000€.

Termini de sol·licitud

El període de sol·licitud es pot realitzar fins al 31 de desembre de 2020 o fins exhaurir el pressupost total d’1.590.000,00 euros.

Tramitació

La sol·licitud i documentació necessària estan disponibles a la pàgina del CCAM

http://ccam.gencat.cat/ca/serveis/subvencions/2020/#bloc3

Podeu demanar suport en la tramitació contactant amb l’Oficina d’Atenció a l’Empresa i l’Autònom/a: sbdempresa@ajsabadell.cat