&

Notícies

Start at Best obre una convocatòria per fomentar la innovació a les PIMES

L'objectiu  és aconseguir que més PIMES introdueixin mesures innovadores al lloc de treball. El termini està obert fins al 6 d emaig per presentar candidatures a la convocatòria del projecte Horitzó 2020 ‘Start at Best’.

La convocatòria, que té un pressupost total de 225.000 €, pretén concedir un import de 7.500 € a 30 microempreses, petites o mitjanes empreses o emprenedors i comerciants individuals que hagin iniciat la seva activitat abans de l’any 2018. L’accció finançada ha d’iniciar-se al juliol de 2020 i tenir una durada de com a màxim 9 mesos. La convocatòria financia treballs, equips i tecnologia, despeses relacionades amb estructures organitzatives, gestió i processos, amb la millora i innovació orientada als/a les treballadors/es o amb el lideratge co-creat i activitats relacionades a donar veu als/a les treballadors/es.

Per més informació es pot consultar aquí: https://startatbest.eu/open-calls/