&

Notícies

Guies per a empreses interessades en la fabricació de mascaretes i equips de protecció

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha elaborat una sèrie de guies tècniques per a la fabricació d'equips de protecció individual i mascaretes que inclouen les especificacions que han de complir i verificació posterior.

Les guies recullen informació sobre els diferents tipus de mascaretes, marcatge CE de les mascaretes filtrants de protecció contra partícules, els processos de fabricació de mascaretes quirúrgiques i higièniques, roba de protecció, bates quirúrgiques, ulleres de protecció, pantalles facials, guants, normativa aplicable i altres aspectes, a partir d'informació de la Secretaría General de Industria y Pyme, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo AITEX.. Tota la informació la podeu trobar en aquest ENLLAÇ