&

Notícies

Enterprise Europe Network, una xarxa que ajuda a les empreses a innovar

Amb l´objectiu d’ajudar les pimes europees a desenvolupar el seu potencial innovador i augmentar el seu coneixement sobre les polítiques europees al 2008 va néixer la Xarxa Enterprise Europe Network, EEN.

Aquesta és una xarxa internacional formada per més de 600 organismes de suport a l'empresa, on participen Cambres de Comerç, agències de desenvolupament empresarial, Centres tecnològics i universitats. Està present a més de 60 països, incloent els estats membres de la Unió Europea i altres països associats. Ofereix a la petita i mitjana empresa informació i assessorament en relació amb les polítiques i oportunitats de negoci als països de la UE i tercers, així com assistència en processos de transferència tecnològica i accés a programes europeus de finançament, recerca i desenvolupament i innovació.

Quins serveis ofereix?  

  • Recerca de possibles socis comercials dins la UE per a l'empresa.
  • Resolució de consultes davant una acció comercial dins la UE.
  • Informació sobre actualitat europea (notícies i legislació).
  • Informació sobre oportunitats de negoci amb l'Administració Europea (Licitacions).
  • Informació sobre publicacions d'estudis i estadístiques.
  • Informació sobre projectes de cooperació empresarial.

Per a més informació http://een.cat/