&

Notícies

L´OCUPACIÓ DELS CENTRES MUNICIPALS D´EMPRESA SUPERA JA EL 90%

El Centre d’Empreses Industrials i el Centre de Promoció Empresarial han esdevingut referents per a l'activitat emprenedora i de treball empresarial en xarxa a la ciutat.

Actualment hi ha 46 empreses (o projectes) entre els dos equipaments empresarials. Un 27% es dedica a la fabricació i reparació  de maquinària; un 23%, al màrqueting, la comunicació i les TIC; l’activitat comercial representa el 18%; les dedicades a l’eficiència energètica, el 14%; i en menor mesura, amb un 9% espectivament, les empreses del tèxtil i dels serveis de formació. També n’hi ha d’altres sectors representats, com són l’arquitectura o l’enginyeria.
 
La meitat d’aquestes firmes superen els 500.000 euros de facturació cada una, i un 32 per cent tenen un perfil exportador, sobretot a països europeus i als Estats Units.
 
El Centre d’Empreses Industrials de Can Roqueta consta de 15 naus industrials de 250 m2, actualment ocupades al 100%, 22 despatxos entre 10m2 i 100 m2, 2 sales de coworking i 2 sales d’incubació. El fet que aquest centre combini diferents formats d'espai i, alhora allotgi des de projectes d'incubació a empreses ja en fase de consolidació, li atorga un atractiu clar per a possibles noves implantacions. Les possibilitats de contactes interessants per al desenvolupament de negoci que obre aquest centre , es donen gràcies a aquesta polivalència de l'espai per generar esdeveniments interessats per les empreses. 
 
Per la seva part, el Centre de Promoció Empresarial, situat al costat de Fira Sabadell, consta de 13 despatxos de 16m2 a 40m2 i una sala de coworking per a 6 projectes empresarials individuals.
 
Als 2 centres hi ha diversos espais com sales d’actes , de reunions i de formació per llogar a tot tipus d’empreses ( allotjades i de fora), amb condicions especials per a les empreses allotjades. Aquestes condicions afavoreixen que durant l'any 2016, tant les mateixes empreses allotjades als centres com empreses de l'entorn (del mateix polígon, de la resta de la ciutat o de fora) hagin desenvolupat activitat pròpia , en ocasions oberta a d'altres empreses.