&

Notícies

Fes negoci... També a Sabadell, proper 14 d Abril al CEI Can Roqueta

 
Desenvolupament de l'acte:
 
9:00h -  9:15h       Acreditació assistents
9:15h - 10:00h      Ronda presentació empreses
10:00h -11:00h     Tertúlia i Degustació cafè, cortesia de Cafès Pont
 
Dia:      14 d'abril de 2016 
Horari:   9h a 11h
Lloc:    CENTRE D'EMPRESES INDUSTRIALS CAN  ROQUETA, Av. Can Bordoll, 119 polígon Can Roqueta (Sabadell), telèfon: 93 700 24 30  Consultar plànol.
 
 
Cadascuna de les empreses participants, podrà portar informació corporativa per a repartir entre les persones assistents.
 
Esperem la seva assistència!