Imprimeix

POSA UN MENTOR/A A LA TEVA VIDA!

L´Ajuntament de Sabadell a través de Promoció Econòmica de Sabadell participa enguany en el programa de mentoring del Youth Business, Autoocupació i Diputació de Barcelona.

L´Esperit del programa consisteix a oferir un servei de mentoring amb l'objectiu d'acompanyar als joves emprenedors durant el procés d'engegada i de consolidació dels seus projectes empresarials.

El mentoring és prestat per empresaris/es i professionals amb experiència que comparteixen, en qualitat de voluntaris, el seu temps i la seva experiència amb els joves emprenedors/es que inicien la seva primera aventura empresarial.

Imprimeix

L´OCUPACIÓ DELS CENTRES MUNICIPALS D´EMPRESA SUPERA JA EL 90%

El Centre d’Empreses Industrials i el Centre de Promoció Empresarial han esdevingut referents per a l'activitat emprenedora i de treball empresarial en xarxa a la ciutat.

Actualment hi ha 46 empreses (o projectes) entre els dos equipaments empresarials. Un 27% es dedica a la fabricació i reparació  de maquinària; un 23%, al màrqueting, la comunicació i les TIC; l’activitat comercial representa el 18%; les dedicades a l’eficiència energètica, el 14%; i en menor mesura, amb un 9% espectivament, les empreses del tèxtil i dels serveis de formació. També n’hi ha d’altres sectors representats, com són l’arquitectura o l’enginyeria.
Imprimeix

BASES DE COTITZACIÓ PER AL 2017

Bases de cotització any 2017: Empresari Individual

Euros

Base mínima cotització

893,10

Base màxima cotització

3.751,20

Si l'empresari o empresària individual no ha estat mai autònom/a o no ho ha estat en els darrers 5 anys, podrà gaudir d'una reducció en les quotes de la Seguretat Social durant un període de 18 mesos - l'últim període bonificable augmenta en 12 mesos si la persona sol·licitant és home menor de 30 anys o dona menor de 35 ,anys-.

Períodes

€ (aprox)

Del 1r al 6º mes (reducció del 80% enfront la base mínima de cotització)

50,00

Del 7º al 12º mes (reducció del 50% enfront la base mínima de cotització)

133,52

Del 13º al 18º mes (reducció del 30% enfront la base mínima de cotització)

186,93

Si no es pot gaudir d’aquesta reducció, la quota mínima a ingressar per les quotes com autònom/a a la Seguretat Social durant el 2017 serà de 267,04 €/mes aprox.

Per a més dubtes contactar amb sbdempresa@ajsabadell.cat