&

Evertis Ibérica S.A

Evertis i Selenis són filials de grup IMG, present en la indústria dels polímers des de 1959 i pioner en l'extrusió de làmines de PET, rígides, semirígides, mitja i alta tanca per a l'envasament en la indústria alimentària i altres processos de termoformat.

DADES DE CONTACTE