&

Tràmits: Punt d'Atenció a l'Emprenedor

 

L'OFICINA D'ATENCIÓ A L'EMPRESA I L'AUTÒNOM/A ÉS PUNT D'ATENCIÓ A L'EMPRENEDOR (PUNT PAE) DES DE L'ANY 2014                                                                

Com a PUNT PAE s'ha subscrit acord amb el Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme per vincular-se amb Centre d'Informació i Xarxa de Creació d'Empreses (CIRCE) que és un sistema d'informació que permet realitzar de forma telemàtica, els tràmits de constitució i posada en marxa de determinades societats mercantils com són: Societat Limitada Nova Empresa (SLNE), Societat de Responsabilitat Limitada (SRL o SL) i Empresari Individual (Autònom)

Serveis dels Punt PAE

  • Informació sobre les característiques de la Societat Limitada Nova Empresa (SLNE), la Societat de Responsabilitat Limitada (SRL) i l'Empresari Individual: marc legal, aspectes mercantils més importants, avantatges fiscals, aspectes comptables, sistemes de tramitació, normativa aplicable; a més, s'ofereix informació d'altres formes jurídiques vigents en l'ordenament jurídic mercantil. 
  • Tramitació per a la constitució d'empreses mitjançant el sistema de tramitació telemàtica desenvolupat per la Direcció General d'Indústria i de la PIME, utilitzant el Document Únic Electrònic (DUE). Aquest servei s'ha de prestar amb caràcter obligatori i gratuït. 
  • Informació sobre els ajuts i incentius per a la creació d'empreses aplicables al projecte.
  • Informació sobre el règim de Seguretat Social aplicable, criteris d'adscripció, afiliació, cotització, etc.
  • Informació general sobre temes d'interès per a les empreses, com ara: Finançament, fiscalitat, contractació laboral, internacionalització, investigació, desenvolupament tecnològic i innovació, cooperació empresarial, etc.
  • Realizar la reserva de la denominació social per a la tramitació presencial de la SLNE.
 

 

 

 

 

 

L'Oficina d'Atenció a l'Empresa i l'autònom/a

L'Oficina d'Atenció a l'Empresa i l'Autònom (OAEA) neix l'any a 2009 a Sabadell per donar suport al teixit empresarial del territori i cobrir les necessitats tant de persones emprenedores, com de pimes, o d’empreses de major dimensió ja consolidades en el territori, que tenen necessitats diferents de les que pot tenir una empresa de nova creació.

L’Oficina pretén facilitar i millorar l’assessorament empresarial en aspectes laborals, fiscals, jurídics, comptables, accés a subvencions, expansió del negoci, introducció de la innovació en la gestió o processos de l’empresa i d'altres aspectes de desenvolupament de l'activitat. Així mateix s’assessorarà i facilitarà l’accés a eines per a la internacionalització i s’agilitaran els tràmits per les llicències i permisos per al desenvolupament de l’activitat, establint ponts de diàlegs amb altres entitats  o administracions.

Els mecanismes per articular aquesta oficina passa per la coordinació entre l’Ajuntament de Sabadell, Banc Sabadell, Caixa Sabadell, Cambra de Comerç de Sabadell, CIESC, PIMEC, sindicats CCOO, UGT i USOC.

L’Oficina ubicada físicament al Vapor Llonch parteix del Pacte per a la Millora de l’Ocupació i la Competitivitat validat pel Consell de Ciutat. Amb L’Oficina es reforça i complementa el suport al teixit empresarial del territori que ja està en funcionament per part de l’administració i entitats. En els darrers 5 anys hem assessorat 4.000 persones emprenedores i hem visitat 300 empreses. En els últims 3 anys 40 empreses s'han allotjat en els nostres espais municipals per a empreses.

Entitats i organismes col·laboradors

SOC, ACC10, DIBA, Catalunya Empren, Cambra Comerç, JCI, PRUAB, LEITAT, ESADE CREAPOLIS, Ara COOP, ACTE, ASCA, ASCAMM, BANC, CTAC, ESDI, ISP, LA CAIXA, SECOT, XARXA ONION, ROTARY CLUB, CECOT, PIMEC, CIESC, UAB.