&

96 empreses han estat creades per mitjà del Punt d’Atenció a l’Emprenedor/a durant el 2017

L’Ajuntament de Sabadell encapçala el rànquing de Punts d'Atenció a l'Emprenedor/a (PAE) de Barcelona per facilitar la creació de 96 empreses (76 altes d’Autònoms i 20 Societats Limitades) entre gener i setembre de 2017.

Aquesta xifra situa Sabadell en el 3r lloc compartit amb l’Ajuntament de Mollet del rànquing acumulat entre tots els PAE des de 2009 a 2017.

La Diputació de Barcelona elabora aquesta relació sobre els punts municipals de la província que faciliten els tràmits telemàtics per crear un negoci en 48 hores.

L’Ajuntament es va donar d’alta com a PAE a finals de 2014 fruit d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el govern espanyol i des de llavors 263 empreses s’han creat amb el suport d’aquest servei.  

Oficina d'Atenció a l'Empresa i a l'Autònom/a

En aquests moments, des de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa i a l’Autònom de Sabadell (ctra. de Barcelona, 208 bis- Vapor Llonch), el Centre de Promoció Empresarial (c. de les Tres Creus, 236) i el Centre d’Empreses Industrials de Can Roqueta (av. de Can Bordoll, 119) es poden gestionar telemàticament d’un sol cop fins a 22 tràmits, amb les diferents administracions implicades, segons el tipus d’empresa.

Això implica un estalvi de temps i permet crear l’empresa en 48 hores. En canvi presencialment es pot necessitar fins a 40 dies.

Una altra avantatge d’aquesta plataforma és l’estalvi de desplaçaments i de nous interlocutors. El propi personal tècnic municipal que atén a la persona emprenedora, assessorant-la en la maduració de la idea de negoci, pot tramitar l’alta d’activitat si es desitja.

Simplificar tràmits

L’objectiu és facilitar i simplificar els tràmits de constitució de determinades formes jurídiques. El punt PAE permet realitzar, a través de mitjans telemàtics, els tràmits de constitució i la posada en marxa de les formes jurídiques següents: Societats de Responsabilitat Limitada (SL), Societat Limitada Nova Empresa (SLNE), Treballador Autònom, Emprenedor/a de responsabilitat limitada, Societats Civils i Comunitats de Béns. Més de la meitat de les activitats empresarials que s’inicien a Catalunya són d’aquest tipus. Per altres formes jurídiques, com ara Cooperatives o Laborals, cal seguir els tràmits reglamentaris en cada cas. 

La tramitació es porta a terme mitjançant la complementació del Document Únic Electrònic (DUE) que inclou tota la informació per a crear i tramitar una societat. Les persones que ho desitgin també poden accedir a través d’Internet a la plataforma telemàtica a través de la xarxa CIRCE (Centro de Información y Red de Creación de Empresas) http://portal.circe.es i omplir el DUE, sempre que es disposi de Certificat Digital, sinó és obligatori adreçar-se a un Punt PAE.

L'Oficina d'Atenció a l'Empresa i l'autònom/a

L'Oficina d'Atenció a l'Empresa i l'Autònom (OAEA) neix l'any a 2009 a Sabadell per donar suport al teixit empresarial del territori i cobrir les necessitats tant de persones emprenedores, com de pimes, o d’empreses de major dimensió ja consolidades en el territori, que tenen necessitats diferents de les que pot tenir una empresa de nova creació.

L’Oficina pretén facilitar i millorar l’assessorament empresarial en aspectes laborals, fiscals, jurídics, comptables, accés a subvencions, expansió del negoci, introducció de la innovació en la gestió o processos de l’empresa i d'altres aspectes de desenvolupament de l'activitat. Així mateix s’assessorarà i facilitarà l’accés a eines per a la internacionalització i s’agilitaran els tràmits per les llicències i permisos per al desenvolupament de l’activitat, establint ponts de diàlegs amb altres entitats  o administracions.

Els mecanismes per articular aquesta oficina passa per la coordinació entre l’Ajuntament de Sabadell, Banc Sabadell, Caixa Sabadell, Cambra de Comerç de Sabadell, CIESC, PIMEC, sindicats CCOO, UGT i USOC.

L’Oficina ubicada físicament al Vapor Llonch parteix del Pacte per a la Millora de l’Ocupació i la Competitivitat validat pel Consell de Ciutat. Amb L’Oficina es reforça i complementa el suport al teixit empresarial del territori que ja està en funcionament per part de l’administració i entitats. En els darrers 5 anys hem assessorat 4.000 persones emprenedores i hem visitat 300 empreses. En els últims 3 anys 40 empreses s'han allotjat en els nostres espais municipals per a empreses.

Entitats i organismes col·laboradors

SOC, ACC10, DIBA, Catalunya Empren, Cambra Comerç, JCI, PRUAB, LEITAT, ESADE CREAPOLIS, Ara COOP, ACTE, ASCA, ASCAMM, BANC, CTAC, ESDI, ISP, LA CAIXA, SECOT, XARXA ONION, ROTARY CLUB, CECOT, PIMEC, CIESC, UAB.