&

Planolia

Estudi d'arquitectura especialitzat en edificació de molt alta eficiència energètica (ECCN, nZEB) i certificació energètica d'edificis.

Planificació, sostenibilitat, durabilitat, economia i disseny aplicats a l'Arquitectura sota l'estàndard Passivhaus.

DADES DE CONTACTE:

  • Biel Domenge, arqte.
  • tel: 672 246 373
  • email: bieldomenge@gmail.com
  • web: www.planolia.com
  • twitter: @planolia

RENTA PHARMA

La missió és ajudar als titulars d´Oficina de Farmàcia a millorar la rendibilitat a través d´una gestió econòmica-financera eficaç, que els permetrà augmentar les vendes, millorar el marge, reduir les despeses i optimitzar la tresoreria. En definitiva, fer crèixer i potenciar l´Oficina de Farmàcia dins del seu mercat.

Els serveis oferts per millorar la rendibilitat de la farmàcia són,

- Diàgnostic:A partir d´un anàlisi intern i extern, es proposen les millores a realitzar per assolir les ràtios óptimes.

- Estratègia: Ajuda a definir el pla de negoci i a detallar l´estratègia.

- Implicació: en el dia a dia, portant a terme el pla d´acció per assolir els objectius marcats.

DADES DE CONTACTE: