&

Ambaria Energy

Especialistes en optimització energètica tant des del punt de vista de l’estalvi com de la generació d'energia. Per generació, projectem i subministrem sistemes per a la producció d’energia renovable, especialment solar Fotovoltaica. Per a l’estalvi, projectem i subministrem sistemes amb lluminàries de baix consum amb tecnologia Led. Es poden aplicar al sector industrial, serveis, enllumenat públic, etc.

 

DADES DE CONTACTE

  • Marc Marti i Ricard Llonch
  • Avda. Can Bordoll 119
  • 08202 Sabadell
  • +34 937279710
  • ambaria@ambaria.eu